• Brukerperspektivet i habilitering 

      Frøysang, Ingvild Nyjordet (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013)
      Foreldre til barn med funksjonsvansker har beskrevet samarbeidet med helsetjenester og habiliteringstilbud som utfordrende. Petӧ-metoden er et av mange tilbud innenfor habiliteringssystemet i Norge i dag. Det finnes lite ...