• AMK-operatørens opplevelse ved telefon-assistert HLR 

      Grødem, Kristin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
      Hjertestans kan ramme samtlige hvor og når som helst. I NOU 2015:17 Først og Fremst er det stort fokus på det prehospitale og livreddende arbeid utenfor sykehuset. Hvor godt lekpersoner klarer å samarbeide med AMK-operatører ...