• Sikkerhetsstyring i anbudsutsatt hurtigbåtvirksomhet – en kvalitativ studie 

      Gullestad, Jørgen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-17)
      Formålet med denne masteroppgaven har vært å bidra til å etablere en bedre forståelse av hvilke overordnete perspektiver som spiller inn på evne til sikkerhetsstyring innen anbudsutsatt hurtigbåttrafikk i Norge. Dette ...