• Finnes der en optimal størrelse på norsk petroleumsøkonomi? 

      Gunnar, Nord-Varhaug (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
      Siden det norske oljeeventyret startet med det første oljefunn på begynnelsen av 1970 –tallet har Norge vokst seg til å bli en betydelig olje- og gassprodusent internasjonalt. Betydningen petroleumssektoren har hatt for ...