• Søsken som pårørende, belastninger og styrker. 

      Håland, Marit Emmerhoff (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2011;, Master thesis, 2011)
      Hensikten med denne studien er å sette fokus på søsken som pårørende i psykisk helsevern. Mitt valg er å kartlegge helsepersonells engasjement og fokus i forhold til søsken som pårørende. Pårørendearbeid er en lovpålagt ...