• Usikkerhet i kommunal klimatilpasning 

      Groven, Elisabeth; Haga, Stine Bjerga (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Studiens hensikt var å undersøke hvordan ulike kommuner håndterer risikoen som følger framskrevne klimaendringer. Metoden for studien var dokumentanalyse og intervju med informanter fra seks kommuner i Hordaland og Telemark, ...