• Å vera til stades. Ei lesing av Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid 

      Hakestad, Aud Jorunn Haugen (Master thesis, 2013-05-15)
      Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid er eit dikt der framstillinga av staden tyder mykje for meiningsdanninga. Stavanger på 70-talet er bakteppe for handlinga. Eit todelt lyrisk eg i diktet, køyrekaren og hesten Jimmen køyrer ...