• Hvordan håndhever Fylkesmannen skolens undersøkelsesplikt i mobbesaker? 

      Handeland, Tone (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Forskningsområdet i denne oppgaven er mobbesaker der Fylkesmannen har fattet vedtak om at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten. Metoden er en Kvalitativ tekstanalyse med Hermeneutisk tilnærming. Jeg har utført ...