• Hvordan kan ny sikkerhetslov bidra til å sikre trygg vannforsyning? 

      Hannestad, Eivind; Slagnes, Yngve (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2019;, Master thesis, 2019-11-30)
      Trygt vann er en av de mest kritiske samfunnsfunksjonene. Manglende tilgang på rent drikkevann vil i løpet av kort tid kunne medføre at flere av de øvrige viktige samfunnsfunksjonene slutter å virke eller får redusert evne. ...