• Rapporteringskultur i Frøiland Bygg 

      Hagen, Marianne Caroline Håland; Haugland, Helen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
      Bakgrunn: Bygg- og anleggsbransjen ligger ”på topp” når det gjelder antall registrerte skader og ulykker. Underrapportering av ulykker er utbredt i bransjen. Også ledelsen i Frøiland Bygg uttrykker bekymring for underrapportering ...