• Brukermedvirkning og digitalisering. Fra et brukerperspektiv. 

   Haver, Unni Skåra (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I min oppgave ønsker jeg å ha fokus på brukermedvirkning i NAV på individnivå i regi av digital arbeidsrettet oppfølgning. Teorien i oppgaven er basert på symbolsk interaksjonisme, og derav har jeg aktivt brukt Goffman ...
  • Digitalisering og brukermedvirkning. Fra et brukerperspektiv. 

   Haver, Unni Skåra (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2020;, Master thesis, 2020-06)
   I min oppgave ønsker jeg å ha fokus på brukermedvirkning i NAV på individnivå i regi av digital arbeidsrettet oppfølgning. Teorien i oppgaven er basert på symbolsk interaksjonisme, og derav har jeg aktivt brukt Goffman ...