• Bergsprengning - Åpning av pukkverk 

      Helland, Mathias. (Bachelor thesis, 2021)
      I denne bacheloroppgaven blir det sett på muligheten for å åpne et pukkverk for Brødrene Helland AS i Bjørheimsbygd. Pukkverket skal være en utvidelse av eksisterende sandtak, og skal hjelpe entreprenøren med å være ...