• Kostnader knyttet til behandling mot lakselus i norsk havbruksnæring 

      Kalager, Fredrik Sandvær; Hellen, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
      De siste årene har produksjonsmengden av laks i den norske oppdrettsnæringen nærmest stagnert som følge av MTB-reglementet som ble innført i 2005. Allikevel har produksjonskostnadene steget. Den største prosentvise endringen ...