• Et studium av nordmenns atferd ved investering i aksjefond 

      Heske, Karen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
      Tradisjonelle økonomiske teorier legger til grunn et rasjonelt menneske som handler for å maksimere nytte. Etterhvert ble det funnet et stort antall brudd på de tradisjonelle teoriene. Det viste seg at mennesker handler ...