• Empirisk analyse av opsjoner på oljemarkedet 

      Heskja, Eirik Øksnevad (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
      Deltakere på finansmarkedet vil alltid være på jakt etter de finanisielle instrumentene som gir høyest mulig avkastning med minst mulig risiko, og aller helst er det ønskelig med risikofri avkastning, også kjent som ...