• Verneplanene for vassdrag. Vern og verdier av vassdrag i Norge, 1970-1993 

      Hestness, Erlend (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2020;, Master thesis, 2020-05-18)
      I denne oppgaven analyserer jeg de norske verneplanene for vassdrag fra 1970 til 1993. Verneplanene for vassdrag skulle verne de gjenværende uregulerte vassdragene fra kraftutbygging. Kildematerialet mitt er verneplanene ...