• En introdukjsion til kodeteori og AG koder 

      Hetland, Ansgar Lund (Master thesis, 2021)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å gi en generell innføring til kodingsteori og feilrettingskoder. Oppgaven benytter seg av boka CODING THEORY et første kurs av Henk C.A. van Tilborg for å beskrive og vise hvordan ...