• Skolens ansatte og samarbeidspartneres kunnskap og erfaring med skolefravær 

      Hidle, Tina (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2020;, Master thesis, 2020-06-08)
      Denne kvalitative studien undersøker ulike skolers ansatte og deres samarbeidspartneres kunnskap og erfaring med skolefravær, samt presenterer hva de gjør for å forebygge skolefravær. Studien baserer seg på fokusgruppeintervjuer ...