• Security-kultur 

      Hille, Charlotte; Myr, Charlotte (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-10-07)
      Forsvaret har hatt et stort fokus på safety i lengre tid, mens security ikke blir omtalt og håndtert i like stor grad i det daglige arbeidet. For å håndtere security må det ligge en security-fokusert kultur til grunn. Vi ...