• Å ha tilsynsfører : ungdommers erfaringer i kontakt med tilsynsfører 

      Hodne, Kari T. Lauvsnes (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2009, Master thesis, 2009)
      Alle barn som bor i fosterhjem har en lovfestet rett til egen tilsynsfører. Tilsynsførers mandat er å føre kontroll med at barnet har det godt i fosterhjemmet, og tilsynsfører skal være ”barnets særskilte uavhengige ...