• Staveundervisning i norske barneskoler 

      Hodnefjell, Caroline (Masteroppgave/UIS-HF-IAS/2010;, Master thesis, 2010)
      Studiens hensikt er å undersøke nærmere hvorvidt staveundervisningen i norsk barneskole gir grunnlag for at elevene skal kunne utvikle god staveferdighet. Målet er ikke å generalisere, men å beskrive funnene. Utvalget ...