• Hvordan formidle kvantitative risikoanalyser til offshorearbeidere? 

      Hoff, Gunvor; Krunenes, Maria (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-06-14)
      Bakgrunn: Petroleumsvirksomhet innebærer potensial for ulykker med alvorlige konsekvenser på mennesker, miljø og materielle verdier. Innenfor norsk regelverk er det lovpålagt at operatørselskapene, eller andre ansvarlige, ...