• Energimerking av bygninger 

      Hope, Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
      Omlag 40 % av all energien som utnyttes på land i Norge kan knyttes til bruk og oppføring av bygninger. Innføring av ordningen Energimerking av bygninger er ment som et bidrag til bevisstgjøringen omkring dette ...