• Kvalifisering av smartklokke til bruk i HLR 

      Hove, Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
      I denne oppgaven ble en smartklokke benyttet til å analysere brystkompresjoner ved hjerte-lunge-redning (HLR). Det ble utviklet to metoder for å måle dybde og rate i brystkompresjoner. Metodene ble verifisert i to eksperiment; ...