• Sammenheng mellom tankrater og aksjekurs på tankrederier 

      Hove, Irene Roaldsen; Andresen, Vibeke Imenes (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
      Denne oppgaven undersøker hvilken effekt en endring i tankrater vil ha på aksjekursen til tankrederier. Vi har tatt utgangspunkt i selskapene Frontline Ltd og Teekay Corporation. Tidsperioden som undersøkes er på 10 år ...