• Påvirkningskraft på reisemotivasjon gjennom influencermarketing 

      Hansen,Kathrine; Awale,Hamse; Hovland,Gaberiela (Bachelor thesis, 2021)
      Dette prosjektet sette søkelys på påvirkningskraften influensere har på reisemotivasjon på de forskjellige generasjonene, der vi har bestemt oss for å forske på generasjon Y og generasjon Z. Utgangspunktet var å se hva som ...