• Undersøkelse av brønnverktøy 

      Hrustic Nermin (Bachelor thesis, 2022)
      Denne oppgaven er skrevet i samarbeid med Interwell Norway AS. Oppgaven bygger på en undersøkelse av deres nylig innkjøpte brønnverktøy som består av flere mekaniske, elektriske og hydrauliske moduler. Formålet med ...