• Hvilken betydning har introduksjonen av e-bøker på bokmarkedet 

      Husebø, Knut Bellest (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
      Ved introduksjonen av e-bøker i bokmarkedet, har bokbransjen stått ovenfor en stor omstilling. Denne masteroppgaven tar for seg hvilken betydning introduksjonen av e-bøker har på bokmarkedet, med fokus på det norske ...