• Hvordan amming kan påvirkes av en postpartumblødning. En scoping review. 

   Husebø, Karen Søyland; Ingemundsen, Katrine Grahl (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Tallet på kvinner som opplever postpartumblødning er økende. Fødepopulasjonen er i endring, og flere kvinner er i risiko for komplikasjoner under fødsel. Hensikt: Formålet med oppgaven, var å se på hvilke faktorer ...
  • Hvordan amming kan påvirkes av en postpartumblødning. En scoping review. 

   Ingemundsen, Katrine Grahl; Husebø, Karen Søyland (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Tallet på kvinner som opplever postpartumblødning er økende. Fødepopulasjonen er i endring, og flere kvinner er i risiko for komplikasjoner under fødsel. Hensikt: Formålet med oppgaven, var å se på hvilke faktorer ...