• Effekten av en intervensjon på sosial usikkerhet i gruppearbeid 

      Bergeland, Silje; Jåsund, Iris Jeanett (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
      I arbeidslivet er det vanlig å bruke gruppearbeid som arbeidsform, men vi har begrenset kunnskap om hvordan sosial usikkerhet påvirker denne arbeidsformen. Denne oppgaven undersøker derfor hva som kan redusere individers ...