• Organisatorisk læring i Jernbaneverket : med fokus på utbyggingsdivisjonen 

      Olsen, Andreas Schultz; Jørgensen, Marius (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013)
      Hovedformålet med denne masteroppgaven har vært å kartlegge hva som hemmer organisatorisk læring i Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon på bakgrunn av valgte teorier, samt fremme forslag til hvordan de kan få en mer systematisk ...