• Falske nyhende i stortingsvalet 2017 

      Jøssang, Tor Inge (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2018;, Master thesis, 2018-05-14)
      Falske nyhende har vore eit omdiskutert tema etter Brexit, presidentvalkampen i USA i 2016 og dei etterfølgjande vala i andre land. Denne studien forsøker å sjå på førekomsten av falske nyhende under stortingsvalet i 2017. ...