• Kven er kven : en analyse av kvensk kultur og identitet i en global diskurs 

      Jakobsen, Lise (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009;, Master thesis, 2009)
      Kapittel 1 er som tittelen sier, en introduksjon av oppgaven. Det gir først en kort oversikt over kvenenes situasjon fra de tidligste skriftlige kilder vi kjenner til, og frem til deres status som nasjonal minoritet i dag. ...