• Federal Reserve og Taylor-regelen: en empirisk analyse av rentesettingen 

      Johannessen, Helene (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013-06-20)
      Denne oppgaven tar for seg en empirisk analyse av rentesettingen til Federal Reserve. Den amerikanske økonomien har det siste tiåret vært utsatt for sjokk i økonomien og en økning i volatiliteten på råvarepriser, noe som ...