• Appelsinpiken en Adaptasjon 

      Johansen Kate Egeland (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgaven er en sammenligning av Jostein Gaarders roman Appelsinpiken og filmen med samme navn. Oppgaven ser på hvordan endringer i narrrasjon og rammefortelling sammen med bruk av lys og farger påvirker historien om ...