• Behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom 

      Dietrichs, Espen; Alves, Guido Werner; Benjaminsen, Espen; Johansen, Krisztina Kunszt; Tysnes, Ole-Bjørn (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Gjennom de siste årene har nye terapimuligheter og økt kunnskap om gamle metoder ført til endringer i vår behandling av Parkinsons sykdom. Likevel åpner alle tilgjengelige norske og utenlandske terapianbefalinger for ulike ...