• Counterterrorism as Risk Management Strategies 

   Jore, Sissel Haugdal (PhD thesis UiS;178, Doctoral thesis, 2012-11-26)
   After the terrorist attacks in the USA on 11 September 2001 (9/11), most Western countries, including Norway, implemented a multiplicity of counterterrorism measures. 9/11 seems to have lowered Western governments' ...
  • Datostempling av sikkerhetstiltak mot ondsinnede handlinger 

   Hjorth Ulleberg, Christian; Steen Kunev, Alexander (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-10-31)
   Etter terrorangrepene i Nice, Stockholm og Berlin ble gater og julemarkeder i flere Europeiske byer sikret med blant annet betongklosser og benker. Som respons på angrepene krevde også norske medier mer sikkerhet, og Oslo ...
  • Demokratiet til ofring ved rikets alter? 

   Felix, Magnus Åsen (Masteroppgave/UIS-SV-ISØP/2020;, Master thesis, 2019-06)
   Denne mastergradsoppgaven er skrevet på bakgrunn av den offentlige debatten som har foregått i sammenheng med høringsrunden om ny lov til etterretningstjenesten. Etter at høringsfristen gikk ut i februar 2019, kom det inn ...
  • Et kulturelt puslespill – En kvalitativ analyse av sikkerhetskultur i relasjon til skoleskyting 

   Tesfamicael, Jasmine; Tjørhom, Camilla (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-06)
   Flere nærliggende land har i nyere tid opplevd skoleskyting og enkelte hevder det kun er et tidsspørsmål før en lignende hendelse skjer i Norge. Skoleskyting er av den grunn en tematikk skoler må forholde seg til. Samtidig ...
  • Før skuddene: Skoleskyting i et samfunnssikkerhetsperspektiv 

   Moen, David (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-07)
   I denne oppgaven drøftes det om safety litteratur kan anvendes forebyggende på skoleskyting. Følgende problemstilling skal besvares: Er det mulig å anvende safety teori forebyggende på security baserte fenomener som ...
  • Hvordan benytter universiteter og høyskoler risikoanalyser som beslutningsstøtte for å sikre seg mot tilsiktede uønskede hendelser? 

   Wølner, Magnus (Masteroppgave/UIS-TN-ISØP/2020;, Master thesis, 2020-12)
   Universitets og høyskolesektoren (UH-sektoren) i Norge får føringer fra kunnskapsdepartementet for hvordan arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap skal prioriteres, og herunder bruk av risikoanalyser som verktøy ...
  • Hvordan holde innsidere på utsiden? 

   Jacobsen, Julie Dahl (Master thesis, 2021)
   Innsidere representerer en stor risiko for ulike virksomheter, men også for vår nasjonale sikkerhet, styringsevne og suverenitet. Det er en trussel som er en statistisk sjeldenhet, men som kan få store skadefølger. I ...
  • Is Resilience a Good Concept in Terrorism Research? A Conceptual Adequacy Analysis of Terrorism Resilience 

   Jore, Sissel Haugdal (Peer reviewed; Journal article, 2020-03)
   Resilience has been suggested as a unifying concept in terrorism research. This article investigates the conceptual adequacy of resilience applied to terrorism. The framework for criteria for conceptual adequacy was applied ...
  • Norwegian media substantiation of counterterrorism measures 

   Jore, Sissel Haugdal (Journal article; Peer reviewed, 2014-10)
   The aim of this article is to investigate how terrorism countermeasures have been justified and reasoned for in the public arena, specifically in Norwegian media discourses from 1993 to 2007. Changes in the media discourse ...
  • Ontological and epistemological challenges of measuring the effectiveness of urban counterterrorism measures 

   Jore, Sissel Haugdal (Peer reviewed; Journal article, 2019-11)
   Cities and their citizens are increasingly seen as vulnerable targets for terrorist attacks, and nowadays city planners have become important actors in making decisions about urban security. Multiple urban counterterrorism ...
  • «Skolenes rolle i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme» 

   Søraas, Tore Bendiksen (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
   Terrorisme og voldelig ekstremisme er en økende bekymring i samfunnet, og utgjør en trussel for samfunnssikkerheten. Som et viktig ledd i å bekjempe voldelig ekstremisme har regjeringer og sikkerhetstjenester derfor økt ...