• Kulturarbeid med enslige mindreårige flyktninger 

      Kassam, Sumaiya (Masteroppgave/UIS-SV-IS/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Denne oppgaven er et resultat av en interesse for enslige mindreårige flyktninger og deres plasseringer i kommunale botiltak i Norge. Enslige mindreårige er barn og ungdom under 18 år som flykter uten følge av foreldre ...