• Ungdomskriminalitet - risikofaktorer og tiltak 

   Kirkerød, Patrick; Hestetun, Thor (Bachelor thesis, 2022)
   I denne studien undersøker vi risikofaktorer som kan føre til at unge personer havner i en kriminell løpebane. Vi tar også for oss det som kalles beskyttelsesfaktorer som kan sies å ha motsatt effekt av risikofaktorer. ...
  • Ungdomskriminalitet - risikofaktorer og tiltak 

   Kirkerød, Patrick; Hestetun, Thor (Bachelor thesis, 2022)
   I denne studien undersøker vi risikofaktorer som kan føre til at unge personer havner i en kriminell løpebane. Vi tar også for oss det som kalles beskyttelsesfaktorer som kan sies å ha motsatt effekt av risikofaktorer. Med ...