• Den norske befolkningens holdninger og preferanser tilknyttet kriminalitet 

      Kirubamoorthy, Sharanga (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-07-15)
      Hensikten med denne oppgaven er å undersøke og analysere holdninger og preferanser knyttet til kriminalitet i Norge, ved å se på fire ulike politiske partier som representerer norsk politikk, og derav den norske ...