• SAS - bærekraftig? 

      Klausen, Henning (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
      SAS konsernet har de siste årene ikke greid å oppnå den lønnsomheten som har vært nødvendig for å nedbetale de forestående avdragene på gjeldsforpliktelsene. Store underskudd har ført til en negativ spiral der ny gjeld og ...