• Sikker kjøring i tunneler. 

      Bjørnsen, Mihaela Gabriela; Knapstad, Tonja (Master thesis, 2017-06-14)
      Utgangspunktet for denne studien har vært å undersøke norske trafikanters kunnskap og kompetanse i forhold som omfatter tunnelsikkerhet, samt hvordan dagens føreropplæring er tilrettelagt for dette. Kompetanse har i denne ...