• Bak sceneteppet. Teatertekstens utvikling og tolkingsfellesskap i teateret 

      Knudtzen, Benedicte Christie (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-05-15)
      I mi avhandling har eg skrive om teatertekstens utvikling i arbeidsprosessen med ei framsyning, og kva type tolkingsfellesskap vi kan finne i teateret. Av di eg alltid har vore interessert i teater, var det naturleg å ...