• Fra Ågedal til Rök. Fuþarkens endring i synkopetiden 

      Kvåle, Hanne Sugustad (Master thesis, 2021)
      Denne studien har til hensikt å gi en strukturert oversikt over hvordan runealfabetet endrer seg i løpet av synkopetiden (ca. 500–800), og drøfte mulige grunner til det. Siden både språket og fuþarken gjennomgår store ...