• Halvmaratonløperne, hvem er de og hvorfor trener og konkurrerer de? 

      Kvåle, Per Erik (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2017;, Master thesis, 2017-06)
      Formålet med denne studien var å undersøke hvem den typiske halvmaratonløperen er. Jeg ønsket å finne svar på hvorfor hun/han begynner å løpe, hvorfor de fortsetter med løping og hvorfor de konkurrerer. Jeg ville også se ...