• Sikkerhetsledelse og sikkerhetskultur ved Jotuns fabrikk på Gimle 

      Kvam, Per Arne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
      Mange ledere snakker om at de har en helhetlig sikkerhetsledelse og/eller en god sikkerhetskultur i sin virksomhet. Men hva innebærer dette? Er det mulig å beskrive hva en helhetlig sikkerhetsledelse innebærer, eller ...