• Kjønnsforskjeller i risikotaking: er overmot en forklaring? 

      Kvia, Hege Meling; Nordengen, Kamilla (Masteroppgave/UIS-HH/2019;, Master thesis, 2019-06)
      Individer opptrer ulikt stilt overfor beslutninger som inneholder en viss risiko. En teori utviklet av Neumann og Morgenstern (1947), kalt forventet nytteteori, baserer seg på mennesker som er rasjonelle, og tar rasjonelle ...