• Ivaretakelse av veteraner etter internasjonal tjeneste 

      Kvile, Hilde-Mari; Smevik, Tove (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015)
      Det er over hundretusen kvinner og menn som har deltatt i over hundre internasjonale operasjoner, i mer enn førti land og på fire kontinenter. Ivaretakelsen av dette personellet er et samfunnsansvar som omfatter flere ...