• Selvregulering og mestring sett fra barnets perspektiv 

      Lærdal, Sonja Hundseid (Masteroppgave/UIS-HF-IGIS/2015;, Master thesis, 2015-06-10)
      Denne studien har selvregulering og mestring som overordnet tema. Forskningsspørsmålet er: Hvilke tanker og meninger har barn i 1. Klasse om selvregulering og mestring? Selvregulering er et begrep som tidligere gjerne har ...