• A systematic review of quality of life research in medicine and health sciences 

   Haraldstad, Kristin; Wahl, Astrid Klopstad; Andenæs, Randi; Andersen, John Roger; Andersen, Marit Helen; Beisland, Elisabeth Grov; Borge, Christine Råheim; Engebretsen, Eivind; Eisemann, Martin; Halvorsrud, Liv Torill; Hanssen, Tove Aminda; Haugstvedt, Anne; Haugland, Trude; Johansen, Venke A; Larsen, Marie Hamilton; Løvereide, Lise; Løyland, Borghild; Kvarme, Lisbeth Gravdal; Moons, P; Norekvål, Tone M.; Ribu, Lis; Rohde, Gudrun E.; Urstad, Kristin Hjorthaug; Helseth, Sølvi (Journal article; Peer reviewed, 2019-06)
   Purpose Quality of life (QOL) is an important concept in the field of health and medicine. QOL is a complex concept that is interpreted and defined differently within and between disciplines, including the fields of health ...
  • Et forfriskende arbeidsliv? En kvalitativ studie av lederes erfaring med å ta imot mennesker med psykiske lidelser i arbeidspraksis 

   Løvereide, Lise (Masteroppgave/UIS-SV-IH/2013;, Master thesis, 2013-06-19)
   Arbeidsinkludering av mennesker med psykiske lidelser er et viktig satsningsområde av flere årsaker. Selv om Norge har en økende satsning på arbeidsintegrerende tiltak er det mange som står uten ordinært arbeid. Den ...